Boxenplan 2023


Box Nr. Mieter

1 rechts Gruppe Neidhard

1 links Gruppe Neidhard

2 rechts Peter Kimeswenger

2 mitte  TimReeves, Team Bonovo

2 links Robert Nau

3 rechts Erwin Mahl

3 mitte Erwin Mahl

3 links Erwin Mahl

4 rechts Hans Blaauw

4 mitte Mathias Westergard

4 links Gruppe Erik Skusa

5 rechts Franzl Kapeller

5 links Max Zimmermann

6 rechts Endeveld Reifenservice Sidecar

6 links Jorde Klock


7 rechts Lukas Wyssen

7 links Markus Schlosser

8 rechts Gruppe Stockhecke

8 links Gruppe Krähenmann

9 rechts Gertjan van de Belt


9 links Imhof / Roth,

10 rechts Hallenberger

10 links Hallenberger

11 rechts Luke Williams

11 links Gruppe Neidhard/Auer

12 rechts Kim Caspersen

12 links Piere Lequen / Andre Hummel

13 rechts Orga Trainingslager Crew

13 links Orga Trainingslager Crew

14 rechts Kolitsch Solo Reifen Service / Kiese Physio

14 links Günther Gloeden & Jürgen Damaschke